Kişiliğiniz, Sizinle Yaşayan Bir Tarzınızdır.

Kişiliğiniz, Sizinle Yaşayan Bir Tarzınızdır.

248
0
PAYLAŞ
Dille çok tanışık bir sözcüktür kişilik… Ancak  içi dolu değildir bu sözcüğün… Bir insana ”kişilikli” derken ne demek istiyorsunuz? Bu sorunu yanıtı pek açık değil. Peki, nedir kişilik? Kişilik, Latincede ”persona” sözcüğüyle ifade edilir. Eski Roma’da tiyatro oyuncusu, maskeler takarak kendi rolünü canlandırıyordu. Tiyatrocu cesur birini canlandırıyorsa cesaret hissi uyandıran bir yüz maskesi takıyordu. Bu dönemde yüze takılan maskeye ”persona” adı verilmekteydi.

İnsan davranışıyla ilgilenen bilim insanları, kişiliğe farklı pencerelerden bakmışlardır. Araştırmacıların ”kişilik” tanımında hemfikir olduklarını söylemek zor. Çünkü bilim insanları kendi dallarının penceresiyle görmüşlerdir kişiliği…
Ancak, en basit tanımıyla kişilik ”Bireyin yaşayış tarzıdır.” diyebiliriz. Evet, bu yaşayış tarzı kişiliğin tanımında etkin rol oynar. Yaşayış tarzı içinde; yetenek, zeka, eğitim, duygu, keder, öfke, inanç, arkadaşlık, gelenekler, toplumsallık, çıkarcılık, etik, konuşma biçimi, diksiyon, sorumluluk, kültür, içtenlik, konuşkanlık, kıskançlık, sinirlilik gibi birçok unsur vardır.

Bu bağlamda kişiliği, insan ömrünü kapsayan bir süreç olarak ifade etmemiz olanaklı… Kişilik, insanın bütün özelliklerini aksettiren bir kavramdır. Özetle, ”Kişilik: İnsanın iç ve dış çevresiyle kurduğu tutarlı ve kalıplaşmış, zihinsel, bedensel ve ruhsal unsurların bütünüdür.

1) Antik çağ Gladyatörleri ile Günümüz Gladyatörleri arasındaki benzerlikler ve farklar nelerdir?
2) Bir fiziksel aktivite sonrasında vücutta görülen akut değişiklikler nelerdir?
3) Düzenli egzersiz yapan kişilerin yaşamları üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?
4) Bireye göre fiziksel aktivite seçimleri nasıl olmalıdır? Bu konudaki öncelik tercihleri nelerdir?
5) Düzenli egzersizlerde “Egzersiz Kuralları” nelerdir?

YORUM YOK

BİR CEVAP BIRAK