Halkla İlişkilerde Medyanın Yeri

Halkla İlişkilerde Medyanın Yeri

167
0
PAYLAŞ

Halkla İlişkilerde Medyanın Yeri

Geleneksel medya kanallarının her zaman hedef kitleyi bilgilendirme ve ikna etme yeteneklerine sahip olması, bu kanalları önemli kılan başlıca özelliklerdendir. Medya organları, yaygın haber iletme kanalları olarak tartışılmaz önemlerini korumaktadırlar. Bu noktada medya ilişkilerin rolü, halkla ilişkiler biriminin, kuruluş hakkında kamuoyunun bilgi edinmesini ve anlayış kazanmasını sağlamak amacıyla kitle iletişim araçları vasıtasıyla çok sayıda bilgiyi kamuoyuna ulaştırmaktır. Medyayla ilişkiler terimini incelediğimiz zaman:

 • Medyayla ilişkiler basın, radyo, televizyon ve haber değeri taşıyan güncel olaylarla ilgili kısa belgesel filmleri kapsar.
 • Medyayla ilişkilerin amacı, kuruluş hakkında “bilgi ve anlayış” sağlamaktır.
 • Ivy Lee’nin 1906 yılında İlkeler Deklarasyonu’nda ifade ettiği gibi bütün basın materyalinin bir değeri olmalıdır.

Halkla ilişkilerin araştırma ve planlama aşamasında ortaya çıkan strateji doğrultusunda, uygulama süreci olarak adlandırılan üçüncü aşamada medya ilişkileri devreye girmektedir. Özellikle daha geniş kitleye ulaşabilmek, iletişim teknik ve araçları daha etkin bir bicimde kullanmak için medyanın ulaştığı kitle, göz ardı edilemez derecede önemlidir.

Günümüzde sosyal medyanın da ana haber kaynağı olan geleneksel medya kanalları hala halkla ilişkiler uygulayıcıları için önemini yitirmemiş, tersine medya mensupları birey olarak sahip oldukları izleyici kitlesiyle, çalıştıkları medya kurumunun da bir adım ötesine geçmiştir.

Halkla ilişkiler uygulayıcısının geleneksel medya ile olan ilişkilerinden ana unsur enformasyondur. Uygulayıcı, mesleki araçları kullanarak medya mensubuna bilgi verir. Bu araçlar:

 • Basın Bülteni
 • Basın Makalesi
 • Ürün Raporu
 • Basın Konferansı
 • Basın Gezisi
 • Basın Dosyası
 • Röportaj
 • İnternet Sitesi

Medyanın gelişimi yayımlama biçimlerini değiştiriyor olsa da, yayımlanan içerik aynı kalıbı korumakta, kanallar değişmekte ancak yöntemler aynı kalmaktadır. Temelde halkla ilişkiler uygulayıcısının rolü, doğru zamanda doğru içeriği, yayımlaması gereken medyaya ya da bilgi verilmesi gereken kişiye, kurumun çıkarları doğrultusunda kamu yararı ilkesini bozmadan ulaştırmaktır.

YORUM YOK

BİR CEVAP BIRAK