19.Dönem Özel Harekat Mülakat Soruları

19.Dönem Özel Harekat Mülakat Soruları

196
0
PAYLAŞ
Öncesinde çıkmış tam 176 adet mülakat soruları bulunmaktadır. Her sene olduğu gibi çıkabilecek sorulardır.
1. Bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerinde ki etkileri nelerdir?
2. Holigan nedir?
3. Bilgi çağındaki polisin sahip olması gereken özellikler?
4. Amirin olarak sana emrettim şu adamı döverek getir ne yaparsın?
5. Yiğit düşman karşısında alçak savaşta belli olur sözünü açıklayınız?
6. Bir kez ayağı tökezleyen atın başı kesilmez sözünü açıklayınız?
7. Lafla peynir gemisi yürümez sözünü açıklayınız?
8. Özel harekatta çalışmak ister miydiniz? Neden?
9. Bilişim suçları hakkında bilgi verin?
10. Tarafsızlık nedir?
11. Polisliği çağa uygun hale getirmek için neler yapılabilir?
12. Mehmet Akif Ersoy’un Küfe şiiri hakkında bilgi verin.
13. Terekeme nedir?
14. Kaç çeşit silah vardır?
15. Havada ki kuşla uçağın benzer özelliği nedir?
16. Kırık cam teorisi nedir?
17. Tenkit nedir?
18. Yiğit harpte dost dertte olgun insan hiddette belli olur sözünü açıklayın?
19. 2023 Türkiye’si nasıl olsun istersiniz?
20. Töre ve Kan davası hakkında düşünceleriniz nelerdir?
21. Polisliğin artı ve eksileri sizce nelerdir?
22. Lise yıllarına dönseydiniz hangi mesleği seçerdiniz?
23. Hobilerin nelerdir? Yabancı dil biliyor musun?
24. Başarı nedir?
25. Tek taştan duvar olmaz sözünü açıklayınız?
26. Düşünce ve fikir hürriyeti nedir?
27. Toplum gözünde polisin imajı nasıldır?
28. Polisliği kazanırsan ileride neler yaparsın?
29. Halkla ilişkilerin gelişmesi için neler yapılmalı?
30. İletişim teknikleri nelerdir?
31. Toplu taşımanın geliştirilmesi için neler yapılmalıdır?
32. Televizyon programındaki şiddet içeren sahnelerin çocuklar üzerinde etkileri nelerdir?
33. Avcı ne kadar yol biliyorsa, ayı da o kadar hile bilir sözünü açıkla, bir bankacı olarak günümüze uyarla.
34. Santrançta arkadan soldan 3. taş hangisidir?
35. Terör nedir ve ne düşünüyorsun?
36. Bir ülkede polis olmazsa ne olur?
37. 10 yıl sonra meslekte kendini nerde görüyorsun?
38. Taşı delen suyun kuvveti değil, sürekliliğidir sözünü açıklayın?
39. Yetkiniz olsa polis teşkilatında neleri değiştirirsin?
40. Türkiye’nin tarım politikaları hakkında bilgi verin?
41. Bendeki kuş başkasındaki 3 kuştan iyidir sözünü açıklayınız?
42. Yaşamak nedir? İnsan onuruna işkence yapılabilir mi?
43. Vandallık ve Vandalizm nedir?
44. Horozu çok olan köyde sabah geç olur sözünü açıklayın?
45. Anayasanın ilk 4 maddesini say?
46. Kamu düzeni hangi unsurlarla sağlanır?
47. İnternet nedir?
48. UNESCO nedir?
49. Polis teşkilatının nitelikleri nelerdir?
50. Büyük şehirlerdeki nüfus yığılmasını önlemek için neler yapılmalı?
51. Dünyanın yeni 7 harikası nelerdir?
52. Sorumluluk nedir?
53. Başarılı planlamanın önemi nedir?
54. Yöneticinin kalbi aklında olmalı sözünde ne anlıyorsunuz?
55. Ne yavuz ol asıl, ne yavaş ol basıl atasözünü açıklayınız?
56. Her şey olmak isteyen kişi, başarıyı yakalayamaz sözünü açıklayınız?
57. Yerindelik kavramını açıklayınız?
58. Hobi ve fobi nedir?
59. Oğlunun polis olmasını ister misin?
60. En son hangi kitabı okudun ve yazarı?
61. 2023 yolunda milli meselemiz nedir?
62. PKK birincil tehdit midir? Peki paralel yapı birincil tehdit midir?
63. Risk yönetimi nedir?
64. Arabası devrilenin yol göstereni çok olur sözünü açıklayınız?
65. Vizyon ve Misyon nedir? Açıklayınız
66. Söz ola kese savaşı/söz ola kestire başı sözünü açıklayınız?
67. Motivasyon nedir?
68. Polisin adli ve idari amiri kimdir?
69. Kariyer nedir?
70. Atatürk’ün İnkılâpçılık ilkesini anlatınız
71. Atatürk’ün Laiklik ilkesini anlatınız
72. Atatürk’ün Halkçılık ilkesini anlatınız
73. Atatürk’ün Milliyetçilik ilkesini anlatınız
74. Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesini anlatınız
75. Atatürk’ün Devletçilik ilkesini anlatınız
76. Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözünden ne anlıyorsunuz?
77. Atatürk’ün inkılâplarının genel felsefesini açıklayınız
78. Atatürk’ün “Muasır Medeniyet” sözünden ne anlıyorsunuz?
79. Temel hak ve özgürlükler denince ne anlıyorsunuz?
80. İnsan hakları sizin için ne anlam ifade ediyor?
81. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi denince ne anlıyorsunuz?
82. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi denince aklınıza neler geliyor?
83. Yasama, Yürütme ve Yargı hakkında kısaca bilgi veriniz
84. Polislik denince aklınıza neler geliyor?
85. Neden polis olmak istiyorsunuz?
86. Zaman yönetimi deyince ne anlıyorsunuz?
87. Toplantı yönetimi denince aklınıza neler geliyor?
88. Risk nedir? Risk Yönetimi nasıl olmalıdır
89. Kriz yönetimi nedir? Kısaca özetleyiniz
90. İlk yardım nedir ve iyi bir ilk yardım nasıl olmalıdır? Açıklayınız
91. Herhangi bir doğal afette arama kurtarma çalışmalarının önemi nedir?
92. Toplumda polisliğin rolü nedir?
93. Empati nedir? Empatik iletişimden ne anlıyorsunuz?
94. Teknolojiden maksimum yararlanma konusunda düşünceleriniz nelerdir?
95. Polis-Medya ilişkileri denince aklınıza neler geliyor?
96. Polis- Halk ilişkileri denince aklınıza neler geliyor?
97. Toplam kalite konusundaki düşünceleriniz nelerdir?
98. Stres nedir? Stresle mücadele yöntemleri nelerdir?
99. AB uyum yasaları denince ne anlıyorsunuz?
100. Hangi iletişim yöntemlerinde daha başarılı olduğunuzu düşünüyorsunuz?
101. Sizce polis olmanın en zor yanları nelerdir?
102. Başarıyı nasıl tanımlar ya da değerlendirirsiniz?
103. Takım ruhundan ne anlıyorsunuz?
104. İş hayatında başarılı olmak için neler yapmak gerekir?
105. İnternet hakkında ne düşünüyorsunuz?
106. Beden dilinin iletişimdeki rolü nedir?
107. AB uyum sürecinde polisin rolü ne olmalıdır?
108. Eleştiri nedir nasıl olmalıdır?
109. Terör denince ne anlıyorsunuz?
110. Kurum içi iletişimden ne anlıyorsunuz?
111. Kitle psikolojisi ile insan psikolojisi arasında ne tür ilişki ya da fark var?
112. “Toplum Destekli Polislik” denince ne anlıyorsunuz?
113. Kitle iletişim araçlarından en yaygın olarak hangisini kullanıyorsunuz? Neden?
114. Uluslar arası ilişkiler denince ne anlıyorsunuz?
115. NATO’nun günümüz dünyasındaki rolü hakkında düşünceleriniz nelerdir?
116. İyi bir poliste olması gereken özellikler sizce nelerdir
117. Eğitimde fırsat eşitliği nedir? Kısaca açıklayınız
118. Teori ve uygulamanın öğrenmeye etkileri konusunda neler söylersiniz?
119. Kuvvetler ayrılığı prensibini tarif eder misiniz?
120. İlk yardım nedir ve ülkemizde ilk yardım konusunda yaşanan sorunlar nelerdir?
121. Demokrasi kavramını açıklar mısınız?
122. Başarıyı nasıl tanımlarsınız?
123. Başarıda takım çalışmasının rolü nedir?
124. Takım sporları ve bireysel sporları örneklerle karşılaştırabilir misiniz?
125. İnternetin fayda ve zararlarını açıklayınız.
126. Empati nedir, empatik iletişimden ne anlıyorsunuz?
127. Demokratik bir toplumda polisin rolü nedir?
128. ‘‘Üzüm üzüme baka baka kararır’’ sözünü açıklayınız
129. Avrupa Birliği hakkında bilgi veriniz.
130. ‘‘Atılan ok geri dönmez’’ sözünü açıklayınız.
131. İnsan hakları kavramını açıklar mısınız?
132. ‘‘Ayıpsız dost arayan dostsuz kalır’’ sözünü açıklayınız.
133. ‘‘Yanlış hesap Bağdat’tan döner’’ sözünü açıklayınız.
134. Ülkelerin kalkınmasında sizce eğitimin rolü nedir?
135. ‘‘Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan bellidir’’ sözünü açıklayınız
136. ‘‘Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz’’ sözünü açıklayınız.
137. ‘‘Lafla peynir gemisi yürümez’‘ sözünü açıklayınız.
138. Terörün ekonomik ve sosyal yönden zararlarını açıklayınız.
139. Küresel ısınma ve kuraklık konusunda bilgi veriniz
140. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini en iyi hangi kriterler gösterir?
141. ‘‘Açık yaraya tuz ekilmez’’ sözünü açıklayınız.
142. ‘‘Açma sırrını dostuna o da söyler dostuna’’ sözünü açıklayınız.
143. ‘‘Acele işe şeytan karışır’’ sözünü açıklayınız.
144. Ülkemizdeki trafik kazalarının nedenleri hakkında bilgi veriniz.
145. Ülkemizin deprem riski ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi veriniz.
146. ‘‘Herkes kendi evinin önünü süpürmeli‘’ sözünü açıklayınız.
147. Atatürk’ün ‘‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’’ sözünü açıklayınız.
148. ‘‘Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz’’ sözünü açıklayınız.
149. ‘‘Bin bilsen de bir bilene danış’’ sözünü açıklayınız.
150. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kuruluş amacı nedir?
151. ‘‘Akan su yosun tutmaz’’ sözünü açıklayınız.
152. ‘‘Aslan yattığı yerden belli olur’’sözünü açıklayınız
153. ‘‘Arpa eken buğday biçmez’’ sözünü açıklayınız
154. ’Otuz iki dişten çıkan otuz iki mahalleye yayılır’’ sözünü açıklayınız.
155. Hukukun üstünlüğü ilkesi ne demektir?
156. ‘‘Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır’’ sözünü açıklayınız.
157. ‘‘Araba devrilince yol gösteren çok olur’’ sözünü açıklayınız.
158. ‘‘Tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır’’ sözünü açıklayınız.
159. ‘‘Öfkeyle kalkan zararla oturur’’ sözünü açıklayınız
160. Kurum içi iletişimden ne anlıyorsunuz?
161. Kitle psikolojisi ile insan psikolojisi arasında ne tür ilişki ya da fark var?
162. “1 metre boyunda ki Demir bir çubuk su dolu havuza atıldığında 75 cm olarak görünüyor.2 metre uzunluğunda ki naylon ip havuza atıldığında ne kadar görünür?”
163. ”Yarım saat ara ile patlatılmak istenen 4 havai fişek kaç saatte patlatılır?”
164. Taş üstünde 5 kuş var ateş edip 2′sini vurdun geriye kaç tane kaldı
165. Uçurumun kenarındasınız Bir elinizde küçük çocuğunuz diğerinde büyük çocuğunuz birini bırakmak zorundasınız. Çünkü düşeceksiniz hangisini bırakırdınız
166. Kaç ay 30 çeker ?
167. 6 tane elma var 2 si dışında hepsini yersen kaç elma kalır
168. En son izlediğiniz filmin adı neydi? Kısaca konusunu anlatır mısınız?
169. Etliye sütlüye karışma deyimini açıklayınız
170. Doğu politikası hakkında bilgi veriniz. Sizce doğru bir politika mı izleniyor?
171. Baba ve oğul kaza geçiriyorlar sonra ikisi de farklı hastaneye kaldırılıyor. Doktor ‘aaa bu benim oğlum’ diyor. Bu olay nasıl olur? Anlatınız.
172. Bir otobüste 3 yolcu var 2 si ilk durakta indi 4 kişi bindi şöförün yaşı kaçtır.
173. Kaç ay 28 çeker?
174. Bir gösteri de göstericiler size fiili ve sözlu saldırı yaparsa ne yaparsınız
175. Bir doktor hastasına yarımşar saat arayla içmesi için 3 hap veriyor haplar ne zaman biter
176. HZ. Musa gemisine kaç hayvan almıştır?

YORUM YOK

BİR CEVAP BIRAK