PAYLAŞ

Yeni teknoloji ile birlikte sürekli gelişen, Sosyal Ağlar olarak adlandırdığımız Facebook, Myspace gibi bireysel iletişime ve karşılıklı bilgi alışverişine yönelik sosyal medya kanalları halkla ilişkiler uygulamaları açısından belki de en kilit unsurlardan birini oluşturmakta ve sağlanması en zor bilgi için kaynak yaratmaktadır; kişisel bilgiler… Yapısı gereği kişilerin kendileri için ayrıntılı bilgilerden oluşan bir profil hazırlamasını zorunlu kılan ve bu sayede kendi toplumsal ağlarını oluşturmalarına izin veren sosyal ağlar, bu özellikleri nedeniyle kişiler hakkında birçok özel ve kamusal bilgiyi içeren havuzları içlerinde barındırmaktadır.

Halkla ilişkiler uygulamalarında hedef kitle seçimi büyük önem arz eder. Yapılacak faaliyete ve devam eden iş koluna yönelik olarak yürütülecek iletişim çalışmalarında hedef kitle belirlenirken, özellikle kişisel zevk ve görüşlerin önemi büyüktür. Bunun yanında yaş, lokasyon, medeni durum gibi birçok unsur, hedef kitle seçiminde ayırt edici özellikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugüne kadar bunca bilgiyi sağlamak için gözlem, anket, telefon, mektup gibi yöntemleri kullanan Halkla ilişkiler uygulamacıları, bugün artık tüm bu bilgileri edinebildikleri değerli bir kaynağa sahip; internet ve sosyal medya.

Teknoloji gelişip, sosyal ağların barındırdığı nüfus arttıkça, kullanıcıların beklentileri de kendilerine daha çok özel alan sağlamaya doğru evrilmektedir. Bu doğrultuda sosyal ağlar, profillere gizlilik özellikleri getirirken, daha çeşitli veri paylaşımını olanaklı kılmakta (video, fotoğraf, iletişim adresleri, arkadaşlar, canlı yayın vs.) bu yolla da kişilerin birbirleriyle ortak yönlerini keşfederek daha geniş toplumsal ağlar oluşturmalarına olanak sağlamaktadır. Bunun bir sonucu olarak üyeleri hakkında çok ayrıntılı verilere ve bilgiye sahip olan sosyal ağlar, bilginin ihtiyaç sahibi olan iletişim uzmanları için de ikinci medyaya, diğer taraftan da bilgi havuzuna dönüşmüştür.

Sosyal ağların toplumda ve iletişimde nasıl bir yere sahip olduğunu daha somut olarak anlatabilmek için Vikipedi’de yer alan, standart bir kullanıcı tarafından rastgele yüklenen aşağıda ki tanım ve açıklamayı inceleyebilir.

“Bireyleri internet üzerinde toplum yaşamı içinde kendilerini tanımlayarak, aynı kültürel seviyesinde rahatlıkla anlaşabilecekleri insanlara internet erişim metotları ile iletişime geçmek için ve aynı zamanda normal sosyal yaşamda yapılan çeşitli jestleri simgeleyen sembolik hareketleri göstererek insanların yarattığı sanal ortamdaki sosyal iletişim kurmaya yarayan ağlara “sosyal ağlar” denilmektedir.” Sosyal ağların yararları:

  • İstediğiniz zaman bilgiye ulaşabilirsiniz.
  • Eski arkadaşlarımızı bulabileceğiniz gibi yeni arkadaşlıklar da edinebilirsiniz.
  • Gruplar kurabilir ve de çeşitli düşünceler ortaya koyabilirsiniz.
  • Ruh ikizinizi ve partnerinizi bulabilirsiniz. (Vikipedi, 2011)”

Görüleceği üzere sosyal ağlar, halkla ilişkiler uygulamacıları için haberin, içeriğin yayınlandığı kaynak olmadan öte, haberin ve içeriğin takipçilerini izlemek ve yaratılan içeriğin evirilmesine olanak sağlayacak olan bilginin toplanmasına aracı olarak kullanılmaktadır. Bu noktada, geleneksel medya için sokaktaki adam, onun yaşadığı bölge ve zevkleri ne ise, bugünün yeni medyası içinde sosyal ağlar, bireyleri barındıran sokaklar, evler ve onların birbirleriyle iletişim kurduğu, üstelik bu iletişimin izlenebildiği ve bu sosyal ağlar üzerinden hayatın bile değişebildiği alanlara dönüşmüştür… Öyle ki, bu kişilerin her biri hakkında detaylı bilgilerin de edinilebildiği göz önünde bulundurulduğunda, belki de hedef kitle, bu ağlar sayesinde tarihte hiç olmadığı kadar kesinlikte ve doğru olarak tespit edilebilmektedir. Her birimizin hedef kitle olduğu sosyal ağ ortamında, teknoloji geliştikçe evrilmeye devam edeceğimiz aşikardır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here