PAYLAŞ

Halka İlişkilerde Medyanın Konumu

Geleneksel medya kanallarının her zaman hedef kitleyi bilgilendirme ve ikna etme yeteneklerine sahip olması, bu kanalları önemli kılan başlıca özelliklerdendir.

Medya organları, yaygın haber iletme kanalları olarak tartışılmaz önemlerini korumaktadırlar. Bu noktada medya ilişkilerinin de önemi ortaya çıkmaktadır. Basınla ilişkiler veya medyayla ilişkilerin rolü, halkla ilişkiler biriminin, kuruluş hakkında kamuoyunun bilgi edinmesini ve anlayış kazanmasını sağlamak amacıyla kitle iletişim araçları vasıtasıyla çok sayıda bilgiyi kamuoyuna ulaştırmaktır. Medyayla ilişkiler terimini incelediğimiz zaman:

 • Medyayla ilişkiler basın, radyo, televizyon ve haber değeri taşıyan güncel olaylarla ilgili kısa belgesel filmleri kapsar.
 • Ivy Lee‘nin 1906 yılında İlkeler Deklarasyonu‘nda ifade ettiği gibi bütün basın materyalinin bir değeri olmalıdır.
 • Medyayla ilişkilerin amacı, kuruluş hakkında “bilgi ve anlayış” sağlamaktır.

Halkla ilişkilerin araştırma ve planlama aşamasında ortaya çıkan strateji doğrultusunda, uygulama süreci olarak adlandırılan üçüncü aşamada medya ilişkileri devreye girmektedir. Özellikle daha geniş bir kitleye ulaşabilmek, iletişim teknik ve araçları daha etkin bir biçimde kullanmak için medyanın ulaştığı kitle, göz ardı edilemez derecede önemlidir.

Günümüzde sosyal medyanın da ana haber kaynağı olan geleneksel medya kanalları hala halkla ilişkiler uygulayıcıları için önemini yitirmemiş, tersine medya mensupları birey olarak sahip oldukları izleyici kitlesiyle, çalıştıkları medya kurumunun da bir adım ötesine geçmişlerdir.

Halka ilişkiler uygulayıcısının geleneksel medya ile olan ilişkilerinden ana unsur enformasyondur. Uygulayıcı, mesleki araçları kullanarak medya mensubuna bilgi verir. Bu araçlar:

 • Basın Makalesi
 • Basın Bülteni
 • Ürün Raporu
 • Basın Gezisi
 • İnternet Sitesi
 • Basın Konferansı
 • Röportaj
 • Basın Dosyası

Medyanın hangi türü olursa olsun, halkla ilişkiler uygulayıcısının bilgiyi ve içeriği ulaştırma yöntemleri farklılık göstermez. Gerek sosyal medya gerekse geleneksel medya için, basın bültenlerinden internet sitelerindeki haber sayfalarına kadar türlü türlü bilgi kaynağı işlevseldir. Medyanın gelişimi yayımlama biçimlerini değiştiriyor olsa da, yayımlanan içerik aynı kalıbını korumakta kanallar değişmekte ancak yöntemler aynı kalmaktadır. Temelde halkla ilişkiler uygulayıcısının rolü, doğru zamanda doğru içeriği, yayımlaması gereken medyaya ya da bilgi verilmesi gereken kişiye, kurumun çıkarları doğrultusunda kamu yararı ilkesini bozmadan ulaştırmaktır. (2007b)

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here